Разпределение на наблюдателното време

Астрономическите наблюдения с 40-см и 25-см Шмит-Касегрен телескопите се осъществяват дистанционно, съгласно приетия от Комисията по разпределение на наблюдателното време 3-месечен график.

Астрономическа обсерватория Шумен