Разпределение на наблюдателното време

Астрономическите наблюдения с 41-см и 25-см телескопи се осъществяват дистанционно, съгласно приетия от Комисията по разпределение на наблюдателното време 3-месечен график.

 

 

 

Телескопите са в тестов режим.

Астрономическа обсерватория — Шумен