Състав на Астрономическата обсерватория — Шумен

 

проф. д-р Драгомир Марчев
e-mail: d.marchev@shu.bg

 

доц. д-р Борислав Борисов
e-mail: b.borisov@shu.bg

 

доц. д-р Доротея Василева
e-mail: d.vasileva@shu.bg

 

доц. д-р Сунай Ибрямов
e-mail: sibryamov@shu.bg

преп. д-р Теодора Атанасова
e-mail: t.atanasova@shu.bg

докторант Габриела Зидарова

 

докторант Емил Иванов

Астрономическа обсерватория — Шумен