Проекти

Настоящи проекти:

Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО”, Фонд научни изследвания, МОН. Ръководител: проф. дфн Диана Кюркчиева. Период на изпълнение: 2017 - 2019 г.

Научноизследователски проект № ДМ 08/2 “Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване”, Фонд научни изследвания, МОН. Ръководител: д-р Сунай Ибрямов. Период на изпълнение: 2017 - 2018 г.

Други проекти.

Астрономическа обсерватория — Шумен