Проекти

Настоящи национални проекти:

Научноизследователски проект № ДН 08/20 Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, Фонд научни изследвания, МОН. Ръководител: проф. дфн Диана Кюркчиева. Период на изпълнение: 2017 - 2019 г.

Проект № Д01-157/28.28.2018 г. с МОН, Консорциум РАЦИО (Регионален астрономически център за изследвания и образование) на Национална пътна карта за научна инфраструктура

Приключили национални проекти:

Научноизследователски проект № ДМ 08/2 Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, Фонд научни изследвания, МОН. Ръководител: д-р Сунай Ибрямов. Период на изпълнение: 2017 - 2018 г.

Други проекти.

Астрономическа обсерватория Шумен