Контакти

Астрономическа обсерватория гр. Шумен

 

 

 

Директор:

проф. дфн Диана Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg

Посещения:

докт. Станислава Тодорова

e-mail: sisa_todorova [at] abv.bg

телефон: 0888 735 301

 

Администратор на сайта:

доц. д-р Сунай Ибрямов

e-mail: sibryamov [at] shu.bg

 

Местоположение:

Природен парк Шуменско плато, до паркинга на Информационния център,
500 м южно от Мемориалният комплекс Създатели на българската държава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория Шумен