Контакти

Астрономическа обсерватория

на

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

и

Дирекция на Природен парк “Шуменско плато”

 

 

 

Директор:

проф. дфн Диана Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 185

 

Сайт-администратор:

доц. д-р Сунай Ибрямов

e-mail: sibryamov [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 153

 

Местоположение:

Природен парк “Шуменско плато”, до паркинга на Информационния център,
500 м южно от Мемориалният комплекс “Създатели на българската държава”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория — Шумен