Контакти

Астрономическа обсерватория — гр. Шумен

 

 

 

Директор:

проф. дфн Диана Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg

Посещения:

Станислава Тодорова

e-mail: sisa_todorova [at] abv.bg

телефон: 0896 010 188

 

Сайт-администратор:

доц. д-р Сунай Ибрямов

e-mail: sibryamov [at] shu.bg

Местоположение:

Природен парк “Шуменско плато”, до паркинга на Информационния център,
500 м южно от Мемориалният комплекс “Създатели на българската държава”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория — Шумен