Контакти

Астрономическа обсерватория — гр. Шумен

Шуменски университет Епископ Константин Преславски“

 

 

За контакти:

проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова

e-mail: ts.ignatovaivanova@shu.bg

 

доц. д-р Борислав Борисов

e-mail: b.borisov@shu.bg

 

Местоположение:

Природен парк “Шуменско плато”, до паркинга на Информационния център,
500 м южно от Мемориалният комплекс “Създатели на българската държава”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория — Шумен