Контакти

Астрономическа обсерватория — гр. Шумен

към Центъра по природни науки на Факултета по природни науки

Шуменски университет Епископ Константин Преславски“

 

 

Директор на Центъра по природни науки:

проф. д-р Николай Начев

e-mail: natchev@shu.bg

 

Местоположение:

Природен парк “Шуменско плато”, до паркинга на Информационния център,
500 м южно от Мемориалният комплекс “Създатели на българската държава”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория — Шумен