Научни резултати

Получени научни резултати с телескопите на Астрономическата обсерватория — Шумен

 

 

Публикации:

 

Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., Borisov, B., Marchev, D., Popov, V., Dimitrov, D., First observations with the 25 cm telescope of the Shumen Astronomical Observatory, 2019, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 31, pp. 30-38 (ISSN: 1313-2709, eISSN: 1314-5592, SJR(2019)=0.189)

 

Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., New light curve solution of V568 Peg and first determination of its fundamental parameters, 2019, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 31, pp. 68-75 (ISSN: 1313-2709, eISSN: 1314-5592, SJR(2019)=0.189)

 

Kjurkchieva, D., Marchev, D., Borisov, B., Ibryamov, S., Dimitrov, D., Popov, V., Milev, A., Petrov, N., The 40 cm remote-controlled telescope Meade LX200ACF of the Shumen Astronomical Observatory, 2020, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 32, p. 113-122 (ISSN: 1313-2709, eISSN: 1314-5592, SJR(2020)=0.259)

 

Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., Global parameters of the newly-discovered W UMa stars WISEJ004327.7+722407 and WISEJ234557.8+510456, 2020, Serbian Astronomical Journal, vol. 200, pp. 19-23 (ISSN: 1450-698X, eISSN: 1820-9289, IF(2020)=0.333)

 

Zamanov, R., Marchev, D., Marchev, V., Spassov, B., Stoyanov, K., The symbiotic star MWC 560 - optical flickering still missing, 2020, Astronomer’s Telegram, no 14239

 

Zamanov, R., Stoyanov, K., Marchev, V., Marchev, D., Atanasova, T., Pavlova, N., The optical flickering from MWC 560 is still missing, 2021, Astronomer’s Telegram, no 14988

 

Marchev, D., Pavlova, N., Zamanov, R., The optical flickering from RS Oph is still missing, 2022, Astronomer’s Telegram, no 15296

 

Zamanov, R., Marchev, V., Marchev, D., Atanasova, T., Pavlova, N., Re-appearance of optical flickering from RS Oph, 2022, Astronomer’s Telegram, no 15330

 

 

Доклади/постери на научни конференции:

 

Кюркчиева, Д., Марчев, Д., Борисов, Б., Ибрямов, С., Димитров, Д., Попов, В., Иванов, Е., XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria, Дистанционното управление на 40-см телескоп Meade LX200ACF”

 

Кюркчиева, Д., Ибрямов, С., Борисов, Б., Марчев, Д., XIII Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 6-8.09.2018 г., гр. Варна, Първи наблюдения с 25-сантиметровия телескоп на Шуменската астрономическа обсерватория

Астрономическа обсерватория — Шумен