Научни резултати

Получени научни резултати с телескопите на Астрономическата обсерватория — Шумен

 

 

Научни публикации:

 

Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., Borisov, B., Marchev, D., Popov, V., Dimitrov, D., 2019, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 31, p. 30, First observations with the 25 cm telescope of the Shumen Astronomical Observatory

 

Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., 2019, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 31, p. 68, New light curve solution of V568 Peg and first determination of its fundamental parameters

 

Kjurkchieva, D., Marchev, D., Borisov, B., Ibryamov, S., Dimitrov, D., Popov, V., Milev, A., Petrov, N., 2020, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 32, p. 113, The 40 cm remote-controlled telescope Meade LX200ACF of the Shumen Astronomical Observatory

 

 

Доклади/постери на научни конференции:

 

Кюркчиева, Д., Марчев, Д., Борисов, Б., Ибрямов, С., Димитров, Д., Попов, В., Иванов, Е., XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria, “Дистанционното управление на 40-см телескоп Meade LX200ACF”

 

Кюркчиева, Д., Ибрямов, С., Борисов, Б., Марчев, Д., XIII Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 6-8.09.2018 г., гр. Варна, Първи наблюдения с 25-сантиметровия телескоп на Шуменската астрономическа обсерватория

Астрономическа обсерватория — Шумен