Проекти

“Създаване на иновационен научно-образователен и научно-приложен център в Шумен”

“Първа научно-изследователска програма на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет”

“Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО”

“Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”

“Космическа обсерватория за изследване на хладни звезди и субзвездни обекти в различни етапи на еволюция”

“Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България”

“Регионален Астрономически Център за Изследвания и Образование (РАЦИО)”

“Създаване на природонаучен образователен център с астрономическа обсерватория в Шумен”

“Discovery and investigation of Unusual Binary stars”

“Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ