Контакти

 

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Център за Приложни изследвания

ул. Университетска № 115, 9700 гр. Шумен

 

 

 

Ръководител:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 185

 

Сайт-администратор:

доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

e-mail: s.ibryamov [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 153

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ