Контакти

 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Център за Приложни изследвания

ул. “Университетска” № 115, 9700 гр. Шумен

 

 

 

Ръководител:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 185

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ