Астрономически календар 2017 на БАН, издание на Института по астрономия с НАО